Antwoord! een op Dialogue gebaseerde chatbot

Voor veel gemeenten heeft Irion de gemeentelijke site ontsloten met Antwoord. Met dit programma kunnen burgers een vraag stellen aan een intelligente webassistent, bijvoorbeeld over een parkeerplek voor invaliden. De assistent leidt hen vervolgens naar de juiste webpagina over bijvoorbeeld de gehandicaptenparkeerplaats. Indien nodig gaat de chatbot een gesprekje aan om de vraag te verhelderen.

Voor het beheer van de applicatie heeft Irion een wiki ongezet. Ambtenaren kunnen hierin informatie toevoegen, aanpassen of verwijderen. Ook worden hier de trefwoorden aangemaakt volgens welke de informatie wordt geordend. De chatbot gebruikt deze ordening om burgers door het bestand te leiden.

De Aarhus-richtlijn

Voor een aantal Gemeenten  heeft Irion informatie ontsloten in het kader van de Aarhusrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijn moet iedere overheid alle documenten die over de leefomgeving gaan voor zijn burgers overzichtelijk beschikbaar stellen, zonder dat deze daarvoor een verzoek indient. Voor ambtenaren heeft Irion de zogenaamde Aarhustest ingezet. Men kan daarmee op basis van automatische classificatie bepalen of een document Aarhusplichtig is. Voor burgers die een document zoeken is er het zoeken op vrij trefwoord via de taaltechnologie van Irion, of de intelligente chatbot Antwoord! (zoeken in dialoogvorm).

Overheid en semi-overheid

Uitgeverijen en Publishers

Diversen