Het beste antwoord op een vraag is vaak een wedervraag.
Met dit principe wordt aangegeven, dat het vinden van een juist antwoord op een vraag niet zozeer een kwestie is van goede zoektechnologie, maar eerder van een scherpe vraagstelling. Mensen zijn geneigd vragen te stellen vanuit hun eigen context en vergeten daarbij, dat die context bij de beantwoorder van de vraag ontbreekt. Daarom komt een juist antwoord doorgaans tot stand in een gesprek, waarbij wedervragen zorgen voor een aanscherping van de vraag. De intelligente chatbot van Irion maakt van deze logica gebruik en kan derhalve veel efficiënter en beter worden ingezet op websites en portalen dan chatbots die proberen een vraag in één keer te beantwoorden.

Een ander bijzonder voordeel van een Irion chatbot is de prijs van het project om de oplossing te realiseren. Door intensief gebruik te maken van taaltechnologie en redeneeralgoritmes is de leercurve voor de chatbot aanzienlijk korter, en is ook de inspanning om de chatbot te onderhouden veel lager dan bij de meeste reguliere chatbots.

Dialogue

Dialogue is Irion’s chatbot voor bedrijven die veel specifieke vragen van klanten krijgen, maar tijd en menskracht missen om ze goed te beantwoorden. Voor klanten is Dialogue het alternatief voor de zoek- machine die de vraag maar niet wil begrijpen, Dialogue begrijpt wél.

Knowledge Box

Samen met partner Morphis heeft Irion een speciale versie van TwentyOne Dialogue ontwikkeld: Knowledge Box. Dit programma combineert Irion’s dialoogsysteem met een intelligente procesmanager. Knowledge Box geeft niet alleen antwoord, maar zorgt er tevens voor dat verzoeken ook echt worden uitgevoerd! 

Antwoord!

Antwoord! is een op basis van Dialogue gebaseerde chatbot, die getraind is om vragen van burgers aan Nederlandse gemeentes te beantwoorden. De zoekvraag van de gebruiker wordt met behulp van door het systeem gestelde wedervragen taalkundig geanalyseerd, tot een duidelijk beeld is verkregen van de informatiebehoefte van de burger.